Λογοθεραπεία

Ο Λογοθεραπευτής είναι ο θεραπευτής ή «ο δάσκαλος» για τα παιδιά που θα ασχοληθεί με την ευρεία γκάμα των διαταραχών στην ομιλία, τον λόγο, την επικοινωνία και την σίτιση ενός παιδιού ή ενήλικα. Είναι ο πλέον αρμόδιος και αυτός που θα βρει την αιτιολογία πίσω από την δυσκολία που εμφανίζεται και θα αποφασίσει για το καλύτερο θεραπευτικό πλάνο. Πρέπει να είμαστε ως λογοθεραπευτές συνεχώς ενήμεροι για τις εξελίξεις έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες και πιο κατάλληλες υπηρεσίες για το κάθε άτομο.

Ένας Λογοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία θεραπευτικών στρατηγικών και μεθοδολογιών, προσαρμοσμένες ανάλογα με την δυσκολία που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο. Ένας Λογοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει μία ποικιλία θεραπευτικών στρατηγικών και μεθοδολογιών, προσαρμοσμένες ανάλογα με την δυσκολία που αντιμετωπίζει το κάθε άτομο.

Ο Λογοθεραπευτής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ελεύθερο παιχνίδι μέσα στο δωμάτιο για να αλληλοεπιδράσει με το παιδί, μπορεί να κάνει χρήση φωτογραφιών, βιβλίων, κοινωνικών ιστοριών ή μπορεί να επικοινωνήσει με το παιδί μέσα από αντικείμενα υψηλού ενδιαφέροντος μέσω του συμβολικού παιχνιδιού. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε, κάποια συνεδρία μπορεί να είναι δομημένη πιο αυστηρά και όχι τόσο ελεύθερη όπου το παιδί ή ο ενήλικας χρειάζεται είτε να μάθει μια νέα δεξιότητα είτε να κάνει κάποια δραστηριότητα στο θρανίο του.

Η ανάγκη για Λογοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί να είναι ήδη απαραίτητη από τα πρώτα βήματα ανάπτυξης του παιδιού με την λεγόμενη «πρώιμη παρέμβαση».

Μερικοί πιστεύουν ότι η Λογοθεραπεία είναι απαραίτητη μόνο όταν ένα παιδί έχει πρόβλημα να αρθρώσει κάποιους ήχους όπως «σ» , «ρ» κλπ.

Οι διαταραχές ποικίλουν και δεν περιορίζονται μόνο στην άρθρωση των παιδιών αλλά σε όλους τους τομείς όπως στην ομιλία, τον λόγο και τις επικοινωνιακές δεξιότητες ενός παιδιού.

Οι πιο συνήθεις διαταραχές είναι:
 • Διαταραχές στην άρθρωση. Είναι ένα σύνηθες πρόβλημα που ξεκινά ως μία φυσιολογική διαδικασία εξέλιξης κατά την ανάπτυξη ενός παιδιού που παρόλα αυτά αδυνατεί στο τέλος να «ωριμάσει». Το παιδί μπορεί ακόμη στην ηλικία των 5 ή 6 χρονών να μην μπορεί να αρθρώσει σωστά έναν ήχο.
 • Διαταραχή στον κινητικό προγραμματισμό της ομιλίας (Δυσπραξία): Υπάρχει αδυναμία στον προγραμματισμό, το συντονισμό και την εκτέλεση των αρθρωτικών κινήσεων της ομιλίας. Η εκφορά ήχων, συλλαβών ή λέξεων μπορεί να είναι μεγάλη πρόκληση για το άτομο αυτό. Στην Δυσπραξία δεν υπάρχει ένδειξη για βλάβη στους μύες του αρθρωτικού μηχανισμού της ομιλίας.
 • Διαταραχές στην ροή της ομιλίας (τραυλισμός). Ο Τραυλισμός είναι η πιο συνήθης διαταραχή στην ροή της ομιλίας και περιλαμβάνει επαναλήψεις ήχων, συλλαβών ή λέξεων, επιμηκύνσεις ήχων μέσα στις λέξεις και μπλοκαρίσματα. Η ροή της ομιλίας έτσι διαταράσσεται με αποτέλεσμα να υπάρξει σημαντική δυσαρέσκεια από την μεριά του ατόμου που το αντιμετωπίζει.
 • Διαταραχές στην αντήχηση. Συνήθως έχουμε μπλοκάρισμα ή εμπόδιση του αέρα στην ρινική η στοματική κοιλότητα κυρίως μετά από σχιστία ή κάποιο νευρολογικό πρόβλημα.
 • Διαταραχή στην φώνηση: Διαταραγμένο ύψος, ένταση ή ποιότητα φώνησης είναι κάποια από τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει κάποιος με διαταραχή φώνησης. Ο ακροατής δυσκολεύεται να καταλάβει την φωνή του ατόμου και υπάρχει συνήθως ποικιλία αιτιών της πάθησης πίσω από κάθε περίπτωση.
 • Διαταραχή στην κατανόηση της ομιλίας. Σύνηθες στον Αυτισμό, την βαρηκοΐα ή μετά από κάποια κάκωση της κεφαλής. Το παιδί ή ο ενήλικας  μπορεί να μην κατανοεί εντολές και να εμφανίζεται ως απαθής όταν κάποιος μιλάει.
 • Διαταραχή στην παραγωγή της ομιλίας.  Αδυναμία στην δημιουργία σωστού συντακτικά και γραμματικά λόγου. Η διαταραχή εμφανίζεται κυρίως λόγω κάποιας αναπτυξιακής γλωσσικής διαταραχής (Αυτισμός, σύνδρομο Down κλπ.)
 • Γνωστικές διαταραχές. Δυσκολίες στην μνήμη, στην διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, δυσκολίες στην παραγωγή ομιλίας ή στην κατανόησή της είναι κάποια από τα συμπτώματα. Συνήθως μία γνωστική διαταραχή προκαλείται μετά από κάποιο τραύμα στην κεφαλή.
 • Αφασία. Είναι δυσκολίες που εμφανίζονται επί το πλείστων σε μεγάλη ηλικία συνήθως μετά από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο. Επηρεάζεται η παραγωγή και η κατανόηση της ομιλίας καθώς και η γραπτή κατανόηση και παράγωγή της.
 • Δυσαρθρία. Είναι δυσκολία που παρουσιάζεται συνήθως στους ενήλικες λόγω κάποιας νευρολογικής βλάβης κατά την οποία εμφανίζεται αδυναμία ή διαταραγμένη κίνηση των μυών που είναι υπεύθυνοι για την σωστή παραγωγή της ομιλίας.
 • Διαταραχές σίτισης. Επίκτητες ή οι εγγενείς μπορεί να είναι οι αιτίες εμφάνισης αυτών των διαταραχών. Οι διαταραχές αυτές επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής του ατόμου. Προβλήματα στην μάσηση, την κατάποση, τα αντανακλαστικά που είναι σημαντικά για την σίτιση ή άρνηση για συγκεκριμένες τροφές είναι μερικές από τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιο παιδί ή ενήλικας.

Κάποιοι από αυτούς είναι:

 • H φύση της διαταραχής.
 • Η πρώιμη ανίχνευση της δυσκολίας σε μικρή ηλικία και η πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση.
 • H συνέπεια στο θεραπευτικό πλάνο και η συνεργασία του θεραπευτή με τους γονείς, το άτομο που δέχεται την θεραπεία, τους φορείς της εκπαίδευσης όπως το σχολείο μέχρι τους ανθρώπου που δρουν υποστηρικτικά με το άτομο καθημερινά.
 • H κατάλληλη εκπαίδευση του θεραπευτή με γνώση σε σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους.

 • Σημασία έχει η εκπαίδευση των παιδιών μας, η εκμάθηση δεξιοτήτων σημαντικών για την ανάπτυξή τους και την εξέλιξή τους στο μέλλον.
 • Στόχος της Λογοθεραπείας είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκεί όπου δεν υπάρχουν και οι ενίσχυση εκείνων που είναι ακόμη αδύναμες.
 • Η Λογοθεραπεία έχει ως θεμελιώδη αξία την έννοια της συμπερίληψης. Όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες στην κοινωνία.

Ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές ανάγκες δεν χρειάζεται μόνο τον Λογοθεραπευτή ή τον δάσκαλο του. Η πιο σωστή προσέγγιση για τις ανάγκες ενός παιδιού με ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι αυτή της ολιστικής θεραπευτικής παρέμβασης. Ένα παιδί με ειδικές μαθησιακές ανάγκες πρέπει να δέχεται την φροντίδα μίας ομάδας επιστημόνων όπως αυτής του Λογοθεραπευτή, του Εργοθεραπευτή, του Παιδοψυχολόγου, του Ειδικού παιδαγωγού ή και άλλων ειδικοτήτων.

Η κάθε επιστήμη προσεγγίζει την δυσκολία του παιδιού διαφορετικά ενισχύοντας έτσι τα θεραπευτικά αποτελέσματα της παρέμβασης. Οι δυσκολίες που εμφανίζονται ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού χρήζουν την ανάγκη πολυεπιστομονικής προσέγγισης και αυτό γιατί ένα μαθησιακό πρόβλημα ή ένα πρόβλημα λόγου πότε δεν έχει μία μόνο αιτιολογία.

5 τεχνικές για καλύτερη επικοινωνία
 • Δείχνουμε τον σωστό τρόπο χρήσης του λόγου και της επικοινωνίας.
 • Εμπλουτίζουμε με λέξεις τις απαντήσεις του παιδιού μας, εάν η απάντησή του είναι ελλιπής.
 • Περιμένουμε, ακολουθούμε, δεν «εκβιάζουμε» με τον τρόπο μας, δίνοντας το χρόνο στο παιδί μας να ανακαλύψει από μόνο του τρόπους για να επικοινωνήσει.
 • Επαναλαμβάνουμε τις απαντήσει του παιδιού μας ενισχύοντας έτσι θετικά την επικοινωνία του.
 • Απαντούμε και ενισχύουμε, όταν το παιδί μας προσπαθεί να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επικοινωνήσει μαζί μας.
Μάθετε τα τελευταία νέα μας

Δημήτρης Τριαδάς

Ο Δημήτρης Τριαδάς είναι ένας πιστοποιημένος λογοθεραπευτής κάτοχος master στην ανθρώπινη επικοινωνία με πολυετή εμπειρία.

Ωράρια Κέντρου

Δευ - Παρ: 8.00 π.μ - 9.00 μ.μΣάββατο: 10.00 π.μ - 3.00 μ.μΚυριακή: Κλειστά

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2610 433 626Αγίας Σοφίας και Δοϊράνης 11 Πάτρα, Τ.Κ. 26441Οδηγίες Βρείτε μας στα social